• darkblurbg

Projekt E-impuls

slika

U sklopu poziva na dostavu projektnih prijava „E-impuls“ Gradus d.o.o. provodi projekt „Povećanje kapaciteta digitalnog tiska„ za koji su odobrena bespovratna sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju od 2014-2020, oznake KK.03.2.1.06.1337.

Projekt „Povećanje kapaciteta digitalnog tiska“ planira kupnju novih strojeva i prateće infrastrukture, koja će povećati proizvodni kapacitet, omogućiti uvođenje novih proizvoda, te proizvodima povećati dodanu vrijednost smanjivanjem jediničnih direktnih troškova. Ulaganje će doprinijeti jačanju konkurentnosti tvrtke na domaćem tržištu, otvaranju novih radnih mjesta i educiranosti zaposlenih, rastu prodaje proizvoda. Ciljane grupe na koje će projekt imati utjecaj su uprava obrta, zaposlenici i poslovni partneri.


Naziv projekta: Povećanje kapaciteta digitalnog tiska
Ime korisnika: Gradus d.o.o.
Ukupni iznos projekta:  526.152,50
Prihvatljivi troškovi projekta: 420.922,00
Ukupni iznos odobrene potpore: 250.000,00 kn
Trajanje projekta: 1.7.2017.-1.1.2018.
Pogledati više na www.strukturnifondovi.hr 


slika

Europska unija - Izradu Internet stranice sufinancirala EU iz Europskog fonda za regionalni razvoj.


Za sve informacije obratiti se na:

g. Rajko Bubalo
Tel: 01 2006 206, 01 2048 008
E-mail: gradus@zg.t-com.hr