• darkblurbg
  Gradus d.o.o.

  Grafika, trgovina i usluge

slika

Poduzeće Gradus je sljednica papirne konfekcije - obrta osnovane 1981g.

Glavni proizvodi tiskare su:

 •  Ukrasne poklon vrećice
 •  Ambalaža manjih formata
 •  Knjige, brošure, katalozi
 •  Memorandumi, kuverte, vizit karte
 •  Plakati, letci, prospekti
 •  Kalendari color i poslovni
 •  Usluga digitalnog tiska
 •  Usluga štancanja, numeracije, ricanja do B2 formata.
 •  Usluga spiralnog uveza


Novost u pogonu je digitalni tisak 180versant, s finišerom.

Europska unija

slika

                     Zajedno do fondova EU


slika

Izradu Internet stranice sufinancirala EU iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Kontakt osoba:
g. Rajko Bubalo
Tel: 01 2006 206, 01 2048 008
E-mail: gradus@zg.t-com.hr